Jak podejść do kwestii procesu którym jest komputeryzacja

Kwestia procesu komputeryzacji poruszana jest już od dosyć dawna, jedni wskazują ją jako nie lada problem o którym mówi się w aspekcie swoistych zagrożeń i zbyt dużej zależności człowieka od komputera, drudzy akceptują oraz dostrzegają swoiste korzyści. Oczywiście w obu przypadkach jest po trochu racji, w pierwszym należy pamiętać przede wszystkim o cyfrowej przestępczości, jaka narodziła się wraz z powstaniem a tym bardziej rozwojem internetu. Potrzeba ochrony komputera a tym bardziej zawartych na nim informacji oraz danych, uświadamianie odbiorcom oraz użytkownikom internetu, iż komputer jest narażony na niebezpieczne oprogramowanie przynosi zresztą zamierzony efekt. Nie należy jednak spoglądać na samą komputeryzację ze złej co do tego perspektywy, a tym bardziej obawiać się uczestniczenia w niej czy też rosnącej zależności samego człowieka od wspomnianego urządzenia którym jest komputer. Pamiętajmy, iż w dalszym ciągu jego konfiguracja, dostosowania a tym bardziej nadzorowanie czy wykonywanie jakichkolwiek dyspozycji i poleceń należy do człowieka, choć pojawiają się w sytuacji gdzie ta rola ograniczona jest wręcz do minimum. Pewnie, że nie zaskakuje nikogo fakt iż sam komputer stał się urządzeniem nie tylko popularnych ale mającym wszechstronne zastosowanie tym bardziej ogólnie dostępnym, jakie zmieniło nie tylko życie ale wpłynęło korzystnie na rozwój wielu nowych oraz aktualnych dziedzin. Warto więc zauważyć nie tylko zagrożenia ale przede wszystkim zalety rozwoju technologii komputerowej jaka wraz z internetem stała się diametralną oraz ważną częścią życia także społecznego większości z nas. Komputer jest dziś nośnikiem informacji, miejscem do którego kierujemy pierwsze kroki w celu pozyskania, przechowania oraz analizowania danych a tym bardziej wykonania czynności które dzięki niemu realizujemy w kilka chwil. Można więc śmiało powiedzieć, że komputer ma bardzo wiele zalet a jednocześnie jego wykorzystanie na niejednej płaszczyźnie niesie za sobą oszczędności w postaci czasu i minimalnego nakładu sił a tym bardziej pracy do realizacji konkretnego celu.